19 februari 2023

NBA & HJS Teachers Seminar nr 4

Muziek en muzikaliteit in de balletles

Jane Lord
-is werkzaam als docent klassiek ballet en repertoire bij de Nationale Balletacademie sinds 2011.
Ze volgde haar studie in Californië en studeerde af aan The National Ballet School of Canada. Vanaf 1979 was zij verbonden aan bij Het Nationale Ballet waar zij na lle rangen te hebben doorlopen in 1990 tot eerste solist werd bevorderd. Jane heeft alle hoofdrollen van het klassieke en moderne repertoire van het gezelschap gedanst, waaronder stukken van Van Dantzig, Balanchine, Van Schayk, Ashton en Van Manen.
Jane is voor velen een bekend gezicht want zij was jaren coördinator Scouting and Outreach van de Nationale Balletacademie en is een veelgevraagd gastdocent.

Rex Lobo
Rex speelde 30 jaar in de klassieke- en moderne danslessen van de Academie voor Theater en Dans en weet als geen ander wat elke oefening muzikaal nodig heeft.
Rex is tevens wereldwijd bekend door de begeleiding van de barrelessen die Ernst Meisner tijdens de lockdown online gaf.

Inhoud

Jane zal de dag beginnen met een trainingsles voor de deelnemers waarin de nadruk ligt op muziekgebruik en muziekkeuze in de oefeningen.

Daarna zal Jane uitleg geven over wat verschillende muziekkeuzes betekenen voor de kwaliteit van de oefeningen. Samen met Rex bespreekt zij hoe muziek de les, de oefening en het spiergebruik beïnvloedt en geven zij tips voor muziekgebruik in de balletlessen.

Seminar 4 Muziek en muzikaliteit in de balletles    

Fysieke  deelname aan de ochtendles is niet verplicht, als toeschouwer deelnemen is ook mogelijk. Kunt u, wanneer u alleen als toeschouwer aanwezig wilt zijn dit vantevoren aangeven via het sturen van een email. Ook andere vragen kunt u sturen naar:
workshop@hjs.amsterdam

Het is mogelijk om elke Seminar afzonderlijk te volgen.

Prijs per Seminar: € 95,-

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. In het uiterste geval van beperkende maatregelen vanuit de overheid, zal de workshop worden verplaatst. Er zal een terugbetaling plaats vinden van de toegangsprijs min € 15,- administratiekosten. Zie hier de algemene voorwaarden en cancelation policy.

Registratie en betaling

Dagindeling Docentenseminar

10.30-10.45 uur: ontvangst
11.00-12.30 uur: balletles voor deelnemers of 1e deel interactieve sessie
12.30-13.30 uur: lunch 
13.30-15.30 uur: workshop rondom het thema van de dag of 2e deel interactieve sessie
15.30-16.00 uur: Q&A

Er is koffie en thee. Lunch kunt u zelf meenemen of halen in de buurt van de Agamemnonstraat.

CREDITS voor kwaliteitsregister; Dansbelang NBDO registreert dansdocenten met een aantoonbare kwaliteit in lesgeven.
Met het Kwaliteitsregister Dansdocent wordt kwaliteit in danseducatie gewaarborgd. Kennis en ervaring van docenten worden regelmatig geëvalueerd en na het behalen van de gestelde normen (o.a. bijscholing) worden docenten geaccrediteerd.

Deelname aan deze Seminars en HJS lessen en workshops levert credits op die meetellen voor toelating / verlenging in het Kwaliteitsregister Dansdocent. Voor meer informatie: https://www.dansbelang.nl/over-dansbelang/kwaliteitsregister/