22 januari 2023

NBA & HJS Teachers Seminar nr 3

Ballet voor kinderen van 6 – 10 jaar

Marieke van der Heijden
– is sinds 2001 verbonden aan de Nationale Balletacademie als docent klassiek ballet van de pre-NBA-klassen en sinds 2019 ook als docent Progressing Ballet Technique. Tevens is ze coördinator van het pre-NBA-programma. Door haar grote kundigheid en enthousiasme weet ze als geen ander de ballettechniek over te brengen op jonge kinderen. Sinds dit jaar is verantwoordelijk voor het Scouting & Outreach programma van de Nationale Balletacademie.

In 1995 studeerde Marieke af aan de opleiding Docent Theaterdans van de Theaterschool (nu: Academie voor Theater en Dans) in Amsterdam met als specialisaties klassiek ballet, kinderdans en moderne dans. Na op diverse plekken te hebben gedanst en lesgegeven, nam ze in 1999 Balletstudio Loes Jongejan over. Onder haar bezielende leiding groeide de school – omgedoopt tot Balletstudio Marieke van der Heijden – uit tot een in de wijde omgeving bekende amateurschool voor klassiek ballet, waarbij tevens een intensieve samenwerking met de Nationale Balletacademie tot stand is gebracht.

Marieke is tevens ABT® Certified Teacher pre-primary – level 5 en Certified Teacher Progressing Ballet Technique®. Ze geeft regelmatig bijscholingscursussen bij onder meer de Nationale Balletacademie, Holland Dance Festival en de Henny Jurriëns Studio gericht op het begeleiden van jong talent en het aanleren van ballettechniek en gebruik van lesstructuren bij jonge dansleerlingen.

Inhoud

Marieke gaat met de deelnemers aan de slag op het gebied van methodes, didactische werkvormen en lesstructuren voor klassiek ballet met kinderen van 6- 10 jaar. In 2 interactieve sessies wordt belicht welke elementen van de klassiek techniek en welke werkvormen en opbouw passen bij verschillende leeftijdsgroepen. Naast het geven van theoretische onderbouwing gaan de deelnemers ook praktisch aan de slag in 2 voorbeeld/meedoelessen.

 

Registratie en betaling Seminar 3 klassieke ballet techniek voor kinderen van 6 – 10 jaar

Fysieke  deelname aan de ochtendles is niet verplicht, als toeschouwer deelnemen is ook mogelijk. Kunt u, wanneer u alleen als toeschouwer aanwezig wilt zijn dit vantevoren aangeven via het sturen van een email. Ook andere vragen kunt u sturen naar:
workshop@hjs.amsterdam

Het is mogelijk om elke Seminar afzonderlijk te volgen.

Prijs per Seminar: € 95,-

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. In het uiterste geval van beperkende maatregelen vanuit de overheid, zal de workshop worden verplaatst. Er zal een terugbetaling plaats vinden van de toegangsprijs min € 15,- administratiekosten. Zie hier de algemene bepalingen met hierin de cancelation policy.

Registratie en betaling

Dagindeling Docentenseminar

10.30-10.45 uur: ontvangst
11.00-12.30 uur: balletles voor deelnemers of 1e deel interactieve sessie
12.30-13.30 uur: lunch 
13.30-15.30 uur: workshop rondom het thema van de dag of 2e deel interactieve sessie
15.30-16.00 uur: Q&A

Er is koffie en thee. Lunch kunt u zelf meenemen of halen in de buurt van de Agamemnonstraat.


Prijs per Seminar: € 95,-

CREDITS voor kwaliteitsregister; Dansbelang NBDO registreert dansdocenten met een aantoonbare kwaliteit in lesgeven.
Met het Kwaliteitsregister Dansdocent wordt kwaliteit in danseducatie gewaarborgd. Kennis en ervaring van docenten worden regelmatig geëvalueerd en na het behalen van de gestelde normen (o.a. bijscholing) worden docenten geaccrediteerd.

Deelname aan deze Seminars en HJS lessen en workshops levert credits op die meetellen voor toelating / verlenging in het Kwaliteitsregister Dansdocent. Voor meer informatie: https://www.dansbelang.nl/over-dansbelang/kwaliteitsregister/