.

De Henny Jurriëns Studio (HJS) maakt al 25 jaar wezenlijk deel uit van de professionele danssector in Amsterdam, in Nederland en in Europa. Onze subsidieaanvraag aan het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK) werd 100% positief beoordeeld! Maar helaas kregen we, door een groot tekort aan budget, maar een klein deel van de subsidie toegekend.

Dit heeft tot gevolg dat het ernaar uitziet dat we in 2021 moeten sluiten.

Wat gaat er dan verdwijnen?
HJS organiseert elk jaar meer dan 750 activiteiten voor duizenden professionele dansers, docenten en musici. HJS biedt hen professionele danstraining, workshops en masterclasses aan in uiteenlopende stijlen en vormen in en rond de genres ballet, hedendaagse dans en urban dance. Daarnaast regelen we ook voorstellingskansen voor dansers en choreografen, workshops voor schoolkinderen en nog veel meer. We hebben een bescheiden subsidie van Amsterdam en weinig kosten, maar we spelen toch een onmisbare rol in het op topniveau houden van de dansgemeenschap!

HJS is een unieke dansinstelling en de enige in zijn soort in Nederland.

  • Professionele danskunstenaars uit meer dan 45 landen, die vaak in Nederland werken, trainen dagelijks in de HJS-studio. Voor hen is danstraining geen hobby maar een noodzakelijke dagelijkse inspanning om hen in goede conditie en soepelheid te houden voor hun theatervoorstellingen.
  • HJS levert al jaren een baan aan meer dan 50 dansdocenten en vele dansers.
  • HJS zorgt voor werkcontact tussen dansmakers en dansers. Choreografen die dansers zoeken komen langs bij HJS om te ‘scouten’ of geven lessen of repetities in de HJS-studio.
  • De HJS-studio dient mede als netwerkplek en informatiecentrum voor freelance danskunstenaars en is daarmee essentieel voor de danssector als geheel.

We krijgen subsidie (35% van onze totale inkomsten komt uit subsidie; 65% van onze inkomsten komt uit lesgelden) om de lesprijzen betaalbaar te houden voor dansers en we kunnen er ook internationaal befaamde docenten en choreografen mee naar Amsterdam halen. Met de subsidie kan HJS mede zorgen voor Amsterdam als internationaal culturele bestemming – een belangrijk streven van het Amsterdamse culturele beleid.

Zonder 100% subsidie zal HJS moeten stoppen met zijn activiteiten.

Als HJS verdwijnt, dan zal dat een direct negatief gevolg hebben voor de kwaliteit van dansers en (dans)voorstellingen in Amsterdam en de rest van het land. En ook voor de internationale reputatie van de stad als trekker voor de danswereld.

Met deze petitie verzoeken we de Amsterdamse gemeenteraad om een oplossing te vinden zodat HJS het volle subsidiebedrag voor 2021 tot en met 2024 kan ontvangen van het AFK. Een bedrag dat is toegekend, maar niet kan worden betaald omdat het AFK een tekort aan budget heeft.

Help alsjeblieft te voorkomen dat HJS voorgoed dicht moet. Help HJS door te gaan met het ondersteunen van de hele danssector. Teken snel deze petitie!

Ted Brandsen, directeur en choreograaf van het Nationale Opera & Ballet, zegt over HJS:
In de afgelopen 25 jaar heeft de Henny Jurriëns Studio (HJS) een essentiële rol vervuld in de ontwikkeling van de hedendaagse en onafhankelijke danswereld in Amsterdam en ver daarbuiten. HJS is een belangrijk centrum voor danstraining, een ontmoetingsplek, en een platform voor scholing en uitwisseling van professionele dansers, choreografen, docenten en danskunstenaars van alle achtergronden, en een cruciale ‘hub’ voor dans in Europa.

HJS biedt het breedste spectrum aan denkbare professionele danstrainingen, leeft en ademt creativiteit en er is een voortdurende zoektocht naar excellentie en naar nieuwe manieren van communiceren met het lichaam, waarbij dansbeoefenaars met een grote verscheidenheid aan achtergronden worden verwelkomd.

In een stad waar veel onafhankelijke dansmakers zijn, maar geen formeel danshuis of productiecentrum, is HJS dé plek waar dansers van over de hele wereld hun kunstenaarschap behouden en ontwikkelen, van elkaar leren en banen en presentatiemogelijkheden vinden, en waar dansmakers dansers en inspiratie vinden.

Ohad Naharin, choreograaf , artistic director  Batsheva Dance Company, Israël, founder Gaga Movement Language
The Henny Jurriens is a unique institution has been providing excellent opportunities for dancers and choreographers for 25 years. I am writing with great concern for its future, Its loss would be a great blow certainly to The Netherlands but also to the international dance community.

Sincerely, Ohad Naharin