Informatie over de Henny Jurriëns Studio

Statutaire naam: Henny Jurriens Stichting- trainingen voor ballet en moderne dans

RSIN 805274601 

Doelstelling:

De Henny Jurriëns Studio (HJS) is opgericht in 1995 en staat bekend als een van de belangrijkste open trainingsfaciliteiten in Europa. HJS is het enige expertisecentrum voor de professionele (freelance)dansers in Amsterdam en zelfs in Nederland. De open studio biedt al 25 jaar dagelijks trainingen en workshops, die innovatief zijn op danstechnisch niveau, met docenten uit de hele wereld. In deze zin is HJS een essentieel deel van de ‘basisinfrastructuur’ van de Amsterdamse en Nederlandse dans.

HJS weerspiegelt de artistieke en inhoudelijke ontwikkelingen in het dansveld, door het signaleren van de wereldwijde trends in dans en beweging, die betekenis hebben voor de professionele dansers van de toekomst. Op basis van selectie op artistiek vlak, toonaangevendheid en actualiteit, trekt HJS verschillende docenten naar Amsterdam. Door een platvorm voor danskunstenaars uit alle windstreken te bieden, brengt HJS de danswereld bij elkaar via internationale uitwisseling en kruisbestuiving. HJS organiseert presentaties optredens en workshops voor een brede publiek en ook educatieve programma’s voor schoolkinderen.

HJS voorziet (als enige instelling in NL) in de behoefte van het dansveld voor verdere professionalisering van dansers door:

  • Lessen en workshops te organiseren met binnen en buitenlandse docenten van het hoogste niveau
  • Te adviseren over scholing en ontwikkeling en het inzetten van haar (internationale) netwerk om dansers aan banen te helpen, onder andere door audities (mede) te organiseren en aan te kondigen
  • Te zorgen voor (internationale) uitwisseling van dansers, docenten en choreografen door verschillende programma’s aan te bieden
  • Presentaties te organiseren voor een brede publiek in verschillende locaties zowel in theaters als op buitenlocaties

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

HJS houdt zich aan de normen van goed bestuur. De door de sector opgestelde Code Cultural Governance dient daarbij als uitgangspunt. HJS hanteert het Bestuur + Directiemodel. Het bestuur heeft de voorbereiding en de uitvoering van bestuursbesluiten gedelegeerd aan de directie. Het rooster van aftreden wordt gevolgd.

De directie voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van alle benodigde informatie om optimaal te kunnen functioneren. Het stichtingsbestuur komt in de regel driemaal per jaar bijeen. Daarnaast vindt per e-mail en telefoon regulier overleg op aandachtspunten plaats met een of meer bestuursleden. De administrateur en de penningmeester van het bestuur voeren elk kwartaal de financiële controle van de directie uit. Zij ondersteunen de directie actief in het financiële en zakelijke beleid.

In het beloningsbeleid voor medewerkers wordt de CAO Dans voor niet producerende instellingen als richtsnoer aangehouden. Het bestuur zelf is onbezoldigd.

Het bestuur is als volgt:

  • Voorzitter: Nita Gharbharan Manurat
  • Penningmeester: Melanie Merx
  • Algemeen bestuurslid: Brandon O’Dell

Recent verslag van uitgeoefende activiteiten: